Home
Menu
Home
Historie Gilden
Sint Hubertus
De Caert 1752
Vaandel
Het Wapen
Organisatie / In memoriam
Fotogalerij
Links
Jeugd / Scholen
Leden
Contact
Facebook
Het gilde

hvb_0497-2.jpg
Foto Hans van Berkel ( klik hier voor grote afbeelding )


Schutsgilde Sint Hubertus
Velen kennen het Schutsgilde Sint Hubertus uit Etten-Leur (oorspronkelijk ' Leur', voordat Etten en Leur één gemeente werden).

In hun prachtige outfit sieren zij menig kerkdienst op of gaan in optocht door de straten.
De achtergrond van gilden en schutterijen en hun gewoontes en rituelen zij vaak wat minder bekend.

Heroprichting
Het schutsgilde Sint Hubertus is rond 1917 slapende gegaan. Zo noemt men het wanneer een gilde haar aktiviteiten stopzet.
Een gilde kan niet worden opgeheven, evenmin is het mogelijk een gilde op te richten dat niet al ooit heeft bestaan. De wortelen moeten dus liggen in het verleden.

In 1980 werd mede op initiatief van toenmalig burgemeester Mr. F. Houben een oproep tot heroprichting van het gilde gedaan. Leden van de L.A.S. (Leurse Activiteiten Stichting) gaven aan deze oproep gehoor. Zij zijn gaan spitten in oude archieven en kwamen er achter dat het Sint Hubertus gilde rond 1880 ruim 145 leden had. Zij belegden de eerste vergadering op 16 december 1980.

notulen oprichtingsvergadering (grotere versie, klik hier)

De notariële akte passeerde op 20 Mei 1981 en op 28 Mei van dat zelfde jaar presenteerde het gilde zich aan de Leurse bevoking.

Op 7 november 1981 werden 17 gildebroeders beëdigd in de Petruskerk te Leur. Daarmee was het gilde officiëel heropgericht.

De eerste beëdigde gildebroeders;
Tiny Augustijn
Huub Baggen
Adrie Boot
Reinhold Boot
Theo Bos
Johan Bos
Pieter Bos
Frank Bos
Kees Frijters
Ruud van Gils
Ad de Graaf
Ruud de Graaf
Max de Graaf
Peter de Graaf
Jan van Harssel
Jörgen van Harssel
Walter van Harssel
Frank Houben
Mat Jongenelis
Cor Mol
Ad Mol
Kees Mol
Jos Luykx
Frans Smits van Waesberghe
Piet Teunissen
Pieter Zuijdwijk

de eerste keer in het nieuwe pak op straat

Schieten
Schutsgilde Sint Hubertus heeft gekozen voor de kruisboog als wapen. Oorspronkelijk was het gilde bij oprichting voorzien als een kolveniersgilde. Zij schoten met bussen (oud geweer). Uit praktische overwegingen is gekozen voor de kruisboog.
Elke week kunnen de gildebroeders zich oefenen in het schieten op een van de twee schietbanen die het gilde rijk is. Het gilde heeft een binnenbaan van 17 meter en een buitenbaan van 20 meter.

Een gildedag
Veruit de grootste en meest feestelijke gildenactiviteit van het jaar, is een gildedag. Traditioneel vindt een gildedag plaats in de zomer. Het beslaat een heel weekend. Zaterdagnamiddag zijn er schietwedstrijden voor alle wapens. Zondag begint met een gildemis gevolgd door een gildemaal. In een kleurrijke optocht stappen alle gilden in groot ornaat naar het feestterrein. Daar zijn er wedstrijden dansen, vendelen en roffelen. Het is een feest van verbroedering tussen de gilden en een kleurrijk spektakel voor het publiek.

de gilden maken zich klaar voor de massale opmars

De Statiedag
De statiedag, ook wel teerdag genoemd, is de jaarlijkse feestdag van het gilde, waarbij de naamdag van de patroonheilige gevierd wordt en als zodanig is het een van de hoogtepunten. Deze dag wordt altijd gehouden op de zaterdag die het dichtst bij 3 november valt. Dit is de herdenkingsdag van Sint Hubertus.
De dag begint altijd met een gildemis. Gildeattributen, zoals gildezilver dat in het achterliggend jaar is vergaard wordt gewijd. Aspirant gildebroeders die zijn ingestemd worden beëdigd tijdens deze mis.
Zij leggen de hand op het vaandel en spreken de belofte uit. Tevens zetten zij hun handtekening in het Gildeboek, dit alles onder toeziend oog van de gildebroeders.
Na de mis begeeft het gilde zich naar de Mouterij waar de jaarvergadering plaatsheeft. Nadat het bestuur (de Overheid) verslag heeft gedaan wordt gefeest.
Menig gelegenheid wordt benut om het gildelied uit volle borst te zingen.

Klik hier om het lied te horen

het gildelied(vergrote versie)


Koningschieten

Het Hubertus gilde houdt eens per 2 jaar het koningschieten.

de vogel wacht op het eerste schot, wie schiet vandaag Koning ?

de vogel valt, de nieuwe Koning is bekend....


De schutters moeten dan de houten koningsvogel van een paal schieten. Diegene die het laatste stukje hout van de paal schiet, wordt tot winnaar uitgeroepen. Hij is de schutterskoning.

Rituelen

De nieuwe schutterskoning moet na het behalen van de winst eerst zijn handen gaan wassen. Hiermee toont hij aan dat hij niet vals heeft gespeeld (hij wast immers zijn handen in onschuld). Vervolgens krijgt hij een zilveren vogel omgehangen en mag hij over het vaandel van de gilde heen lopen om zijn zeggenschap over zijn gilde vast te leggen.
De overtreffende trap van het koningschieten is het landjuweel. Bij dit schietfeest, dat eens in de vijf jaar wordt gehouden, geven vele nationale en internationale schuttersgilden acte de présence. De regels zijn hetzelfde als bij het koningschieten.

Een Landjuweel
Een van de zeer bijzondere hoogtepunten van de laatste decennia is ongetwijfeld de organisatie van het Landjuweel 1993 onder auspiciën van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden met als hoogtepunten ondermeer de organisatie van een Brabantse Gildedag, de historische optocht en de verschillende wedstrijden; trommelen, bazuinblazen, schieten, dansen, vendelen. Vele Etten-Leurse verenigingen participeerden in dit grootse evenement, waarbij de band tussen gilde en de gemeenschap verder is uitgegroeid.


door de Leurse straten trekt de optocht van 120 gilden

fotoboek Landjuweel

stille getuigen


Een stukje geschiedenis
Menigeen vraagt zich wellicht af, waar de naam landjuweel vandaan komt. Daarvoor moeten we een stuk terug in de tijd. De 14de, 15de en 16de eeuw zijn de absolute bloeiperiode voor de schuttersgilden. Ze organiseren binnen het Hertogdom Brabant schitterende schietwedstrijden die soms weken duren. Die wedstrijd noemt men landjuweel. Wellicht omwille van de prachtige juwelen, in zilver, die men kon winnen. Een landjuweel winnen betekende de hoogste eer voor een gilde. E. Van Autenboer, historicus, schrijft hierover:”Een landjuweel was in Brabant de bekroning van het streven naar roem en glorie die afstraalden op de stad, vrijheid of dorp van waar de gilde afkomstig was.”

Het gilde neemt deel aan de Gildedagen in geheel Brabant en soms daarbuiten. Het gilde is lid van de Kring van Baronie en Markiezaat, als onderdeel van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Tijdens deze Gildedagen worden goede prestaties geleverd. Bij de vele gildedagen worden zilveren schilden behaald bij de deelname aan wedstrijden.

Het gilde in de huidige tijd
Dienstbaar zijn aan elkaar en aan de samenleving staat nog steeds hoog in het kleurrijke gildevaandel. Dienstbaar zijn kent vele vormen.


Het gilde levert zijn bijdrage aan de Leurse gemeenschap via diverse andere verenigingen, organiseert dagen voor mensen die minder gemakkelijk op stap kunnen (gehandicaptenmiddag), vormt een erehaag bij de Dodenherdenking en Koninginnedag.
Tevens heeft het gilde jaarlijks een projekt in een 3e Wereld land.


Het gildebos
Op initiatief van het gilde is, ter afsluiting van het Landjuweel, in 1993 een gildebos aangelegd in Leur. Elke burger kon een boom kopen. Het bos bevindt zich aan de Aletta Jacobslaan in Etten-Leur.

het gildebos


De Mouterij
Wekelijks ontmoeten de gildebroeders elkaar in het eigen gildehuis; de Mouterij.
Dit is een historisch pand dat ooit toebehoorde aan Brouwerij de Schenkkan.
Het pand stamt uit 1893 zoals valt te lezen op een ingemetselde steen aan de achterzijde van het pand.

de eerste steen

De geschiedenis van het woonhuis met brouwerij gaat echter terug tot ver in de 17e eeuw.

Op 12 januai 1982 nam het gilde de Mouterij in vervallen toestand over. Met vereende krachten zijn de broeders aan de slag gegaan met de renovatie. Dankbaar werd gebruik gemaakt van de werkplaats van medebroeders Bos van het gelijknamige bouwbedrijf op Leur.
Op 12 mei 1983 werd gildehuis "De Mouterij" officieël geopend.
Zie ook de foto's in de fotogalerij of klik hier.

Het gilde kan hier schieten met de kruisboog op een buitenbaan van 20 meter (in de zomer) en een binnenbaan van 17 meter (in de winter).
lees artikel


Het gildehuis is een plaats waar het gilde viert, feest, rouwt, verzameld voor vertrek zoals gildedagen of kerkgang. Kortom, het gildehuis is het hart van het gilde.

Vrijdagavond in de Mouterij

Het gilde blijkt, ook op Leur, nog springlevend te zijn. Het is een plaats waar mannen onder elkaar plezier maken, kruisboogschieten, verbroederen en bezinnen.

U kunt contact opnemen met het gilde:
Tel. 076 501 83 82
Fax 076 503 66 45
Dit e-mailadres is beschermd door spambots, je hebt Javascript nodig om dit te kunnen bekijken

Copyright 2011 - 2013; Schutsgilde Sint Hubertus, gebruik foto's en tekst alleen na schriftelijke toestemming